Voluntarius - Ideella Strategier

Voluntarius Christer Leopold
Föreningskunskap
Blogg

Voluntarius

 

informerar om ideella föreningar, förbund, folkrörelser, god föreningssed, ideella sektorn och ideellt arbete!

 

"Det är dumt för föreningar och stiftelser att efterapa företag. Det är att låsa in sig i en främmande logik. De bör istället följa sin egen - den ideella logiken." (Christer Leopold)

Inga fler konsultuppdrag

Sedan 2004 har Voluntarius - Ideella Strategier som konsult hjälpt föreningar, förbund och folkrörelser att nå framgång. Denna konsultverksamhet har nu upphört. Christer Leopold, som äger och driver Voluntarius går nämligen i pension. Kontoret är därför stängt, men hemsidan  www.voluntarius.com och "Fråga föreningsdoktorn" förblir öppna tills vidare.

voluntarius logo 2

Eftersom kontoret har stängt har telefon och postadress upphört. Däremot går det fortfarande att skicka epost till Voluntarius.

 

 

Bilden: Christer Leopold slutar nu med konsultverksamheten på Voluntarius - Ideella Strategier. Han har lång erfarenhet från föreningslivet som förtroendevald, anställd och konsult, men går nu i pension.

  


Professionell ideell - En bok för dig som leder en förening eller folkrörelse

 

 

Om du är förtroendevald eller anställd inom någon av Sveriges över 200 000 folkrörelser, föreningar och trossamfund har du stor nytta av att läsa Christer Leopolds Professionell ideell - Om att verka med ideell logik.  Bokens utgångspunkt är att ideella organisationer är unika och kräver sina egna metoder. Läs mer om Professionell ideell: Innehåll, läsarkommentarer m.m.!

 

295 sidor, häftad. 

Köp boken från förlaget eller från din internetbok-handel (klicka!):

  

 

 Sober förlag        (beställningskupong)

  

      

 


Vad läsarna tycker om www.voluntarius.com

"Voluntarius ... är en sida som innehåller mycken kunskap om föreningsverksamhet och föreningsbildning. En verkligt innehållsrik kunskapsbank om ideella organisationer och ideellt arbete. Mycket är gratis att läsa, men företaget, som drivs av Christer Leopold, säljer också konsulttjänster. Gå in på sidan www.voluntarius.com."

"Nättips" i Hembygdsjournalen (Organ för hembygdsrörelsen inom Västerås kommun), september 2013, sidan 13.


IVMDay_Logo_English_Colour_Version1.gif

Internationella frivilligsamordnardagen

I en del länder har man börjat fira sina frivilligsamordnare den 5 november varje år. Läs mer.


Ny FN-resolution om att främja frivilligarbete

 

Den 13 november 2015 antog FN:s generalförsamlings 70:e session en resolution om att främja frivilligarbete i världen. Ideellas arbete ses av FN som ett av verktygen för att främja fred och utveckling. Resolutionen heter “Integrating volunteering into peace and development: the plan of action for the next decade and beyond” och innebär att frivilligarbete kopplas till FN:s långsiktiga plan "Agenda 2030 för hållbar utveckling".


Hemsidan uppdaterades: 2016-04-24


Så här startar man en ideell förening!


Föreningskunskap - en kunskapsbank om ideella organisationer och ideellt arbete

I kunskapsbanken Föreningskunskap finns på följande undersidor fakta om och synpunkter på framförallt ideella organisationer (ideella föreningar, folkrörelser, stiftelser) och andra ideellt arbete:

Ideell logik

God föreningssed

Föreningsdemokrati

Ideella föreningar

Så bildar du en ideell förening

Åsmötet i ideella föreningen

Valberedningens roll och befogenheter

Det finns ingen lag om ideella föreningar

Uteslutning av medlem

Datoriserat medlemsregister

Dataprogram för ideella föreningar

Skatteregler för ideella föreningar

Bokföringsskyldighet för ideella föreningar

Register över ideella föreningar

Folkrörelser

Samfällighetsföreningar

Stiftelser

Ekonomiska föreningar

Nätverk

Medlemmar och medlemskap

Medlemmarnas roll i föreningen

Föreningsnytta, medlemsnytta och medlemsvård

Vända medlemsminskning - en strategisk utmaning

Medlemsvärvning

Ideellt ledarskap

Management i ideella organisationer

Styrelsearvode i ideella föreningar

Styrelse i förening, folkrörelse och stiftelse

Ideella tjänster

Utveckling av ideell verksamhet

Frivilligarbete, volontärarbete

Den frivillige eller volontären

Hur man organiserar frivilliga eller volontärer

Frivilliga i storstad

Rekrytera frivilliga och volontärer

Relationen mellan anställda och frivilliga eller volontärer

Frivilligarbetets ekonomiska värde

Frivilligt socialt arbete

Frivilligarbete inom stat och kommun

Frivilligcentraler

Frivillligarbete i företag och myndighet

Främjande av frivilligarbete och volontärarbete

Föreningsutveckling och strategisk plan i folkrörelse

Ideell marknadsföring

Insamling / fundraising

 


Ideella sektorn

I avsnittet Ideella sektorn finns fakta och synpunkter om dess historia och utveckling. För närvarande finns följande avdelningar:

Ideella sektorn

Ideella sektorns historia

Svensk föreningshistoria

Föreningar under antiken

Föreningar i medeltidens Europa

Föreningar på 1500-, 1600- och 1700-talen

Föreningar i konsten

Föreningsord i svenskan

Civila samhället

Frivilligt hjälparbete i olika kulturer

Sociala entreprenörer

NGO är ett onödigt begrepp 


Marknadsföring i förening och folkrörelse

”ideell marknadsföring är inte detsamma som kommersiell” (Philip Kotler & Alan Andreasen)

En folkrörelse är inte ett företag. Den kan inte använda företagens marknadsföringsmetoder. Den måste använda metoder som baseras på den ideella logiken, d.v.s. ideell marknadsföring. Läs mer om ideell marknadsföring.

 


Vikingatidens föreningar

Visste du att det fanns föreningar i vårt land redan på vikingatiden? Känner du till att de äldsta ännu aktiva föreningarna i Sverige har hela 800 år på nacken?  Läs mer!

 

 

Bilden: Runsten i Sigtuna med Sveriges äldsta kända namngivna förening.

 


Föreningar i forntida Sverige

Det finns spår av föreningar i Sverige från 500-talet, ja kanske till och med från 2000 f.Kr.

En del indirekta bevis om det finns med i Maja Hagermans nya bok En försvunnen världLäs mer!

 


Sveriges äldsta, ännu aktiva föreningar

 

Viste du att Kungl. Sällskapet Pro Patria anses härstamma från Svenska Gillet som på 1400-talet grundades av bl.a. Engelbrekt? Är det Sveriges äldsta, ännu aktiva förening? Nej, S:t Knutsgillena i Malmö, Lund och Ystad är ännu äldre. De är från 1100-talet. Klicka här om du vill veta mer!

 


 

 

 

"Fråga föreningsdoktorn" - frågor och svar om ideella föreningar

I frågespalten - Fråga föreningsdoktorn - svarar jag på frågor om ideella föreningar. Det kan vara sådant som vad som gäller? Hur man gör? Och liknande.

"Fråga föreningsdoktorn" är till för dig som är aktiv i en ideell förening och som vill att den ska fungera bra i enlighet med god föreningssed.

En fråga till "Fråga föreningsdoktorn" ska vara 

 • skriftlig (sänd till denna mejladress)
 • kortfattad
 • inte bestå av flera olika frågor
 • röra ideell förening (inte samfällighet, bostadsrättsförening eller ekonomisk förening)

Jag svarar på frågorna ideellt och i mån av tid och ger bara kortfattade svar. Detta för att främja ett gott ideellt föreningsliv i Sverige.

Eftersom jag svarar i mån av tid så kan det dröja innan du kan få ditt svar.

Jag svarar per e-post direkt till frågeställaren och publicerar här i "Fråga föreningsdoktorn" endast sådana frågor och svar om jag tror att det kan vara till nytta även för andra föreningar. Normalt kortar jag och redigerar frågorna vid publiceringen.

Christer Leopold

Frågor och svar är uppdelade på olika rubriker. Hittills finns följande sidor:

Fråga Föreningsdoktorn - startsida

Allmänt

Ansvarsfrihet

Arvoden

Jäv

Medlemmars rättigheter

Medlemskap

Protokoll

Stadgar

Styrelsen

Valberedningen

Årsmötet


Läs Voluntarius blogg: Ideella Sektorn!

Läs Christer Leopolds kommentarer till det som sker inom den ideella sektorn. Voluntarius blogg Ideella Sektorn handlar om folkrörelser, föreningar, ideellt aktiva och mycket mera. Alla inlägg!

De senaste inläggen:

 • Fusion viktigt verktyg för ideella föreningar
 • Aktuellt om ideella fusioner i England
 • Svea Hovrätt har fel om fusion av ideella föreningar

  Läs också Christer Leopolds medverkan på annan plats.


  sri lanka juni 2006 011

   

  Bilden: Christer Leopold är rådgivare i organisationsutveckling till ledningen för Sri Lankas Röda Kors. Här fotograferad i Colombo hösten 2006 tillsammans med deltagare i en utvecklingssgrupp.


  Nu har Sveriges frivilligsamordnare fått sitt eget yrkesförbund

   

  Syftet med nybildade Frivilligsamordnarnas Förbund är att främja medlemmarnas yrkesmässiga intressen och kunskaps- och kompetensutveckling. Förbundet ska tydliggöra yrkesrollen och skapa förståelse för yrket och dess betydelse i samhället. Det är öppet för dem som inom Sverige organiserar och leder frivilliga/volontärer både kommunalt och ideellt. Läs mer på förbundets hemsida: Frivilligsamordnarna.

   


  Vill du lära dig organisera frivilliga?

   

   


  Femte december är Internationella Frivilligdagen 

  Internationella Frivilligdagen firas varje år den 5 december världen runt. Syftet är att lyfta fram och hylla de ideellt aktiva som bidrar till ett bättre samhälle. Dagen instiftades av FN:s generalförsamling den 17 december 1985 med resolutionen A/RES/40/212 . År 2011 har dagen firats i hela 25 år. Läs mer:  www.worldvolunteerweb.org

   


  Andreas And – Sveriges första sociala entreprenör

   

  Åren kring sekelskiftet 1300 grundade Andreas And flera ideella orga-nisationer. Han kan ses som Sveriges förste sociala entreprenör.  Läs mer.

   


  Henry Dunant: Hans idé ledde till en världsrörelse - Röda Korset

  Den 24 juni 1859 - för 150 år sedan - stod slaget vid Solferino. Henry Dunant råkade vara där. Tiotusentals soldater lämnades sårade och döende på slagfältet. Dunant och andra sökte rädda så många de kunde och lindra deras plågor. Ur detta uppstod idén om Röda Korset. Läs mer om denne store sociala entreprenör.

   


  Var ifrån kommer folkrörelsen?

  Sverige är folkrörelselandet nummer 1, brukar man säga. Men vad är en folkrörelse? Hur uppstod de? Är modellen egentligen svensk? Klicka här för att läsa mer.

   


 •    

   

   

   

   

  Återvänd till startsidan                          

      

   

  Voluntarius - Ideella Strategier.  E-post: Klicka för mail till Voluntarius om annat än föreningsfrågor  

   

  ©2016 Voluntarius - Ideella Strategier. Alla rättigheter reserverade.