Voluntarius - Ideella Strategier
Voluntarius
Christer Leopold Våra tjänster Voluntarius blogg Kunskapsarkivet Ideell logik Ideella sektorn Boktips Länkar

Boktips

 

Professionell ideell - Om att verka med ideell logik

 

En ny bok av Christer Leopold för dig som verkar i någon av Sveriges över 200 000 folkrörelser, föreningar och trossamfund. 

 

 

 

Bokens utgångspunkt är att ideella organisationer är unika och kräver sina egna metoder. De är också mer komplexa än företag och därför svårare att leda.

 

Författaren skriver om den ”ideella logiken” och dess mångfald och vad den innebär för dig som förtroendevald eller anställd ledare. Särskild tonvikt läggs vid det lokala arbetets avgörande betydelse och hur det kan främjas, ledas och koordineras.

 

Förord av Christina Magnuson, tidigare ordförande för Svenska Röda Korset.

 

Christer Leopold har lång och bred erfarenhet som förtroendevald och anställd inom föreningslivet i Sverige och utomlands. Han driver numera konsultfirman Voluntarius – Ideella Strategier

 

Läsarkommentarer:

"En bra sammanfattning av ett stort, viktigt, förbisett och hittills ”luddigt” ämnesområde. Vad jag förstår fyller boken en lucka i den svenska managementlitteraturen." (Bo Strage)

 

Bokens innehåll:

 1. Folkrörelse i motvind
 2. Ideell logik
 3. Den ideella mångfalden
 4. Det skiljer mellan länderna
 5. Ideella föreningens särdrag
 6. Folkrörelsen lokalt
 7. Ideellas kategorier och roller
 8. Ideella tjänster
 9. Ideell finansiering
 10. Rekrytera och organisera frivilliga
 11. Styra folkrörelser
 12. Leda folkrörelser

          

295 sidor, häftad.

 

Utgiven av Sober förlag, Box 12825, 112 97 Stockholm. Telefon: 08-672 60 00.  Förlaget ingår i IOGT-NTO-rörelsen.

 

Köp boken från förlaget eller från din internetbokhandel (klicka!):

 

Sober förlag (beställningskupong)

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Böcker vi rekommenderar

 

Här är tips på några grundläggande böcker för dig som vill lära mer om ideella organisationer och om ideellt arbete och dess villkor.

 

Ideella sektorn

Ideella sektorn i Sverige

Ideella sektorn utomlands

Ideella sektorns betydelse

 

 

Civila samhället

Forskning om civila samhället

 

Ideella föreningar / stiftelser

Föreningsjuridik

Hur man leder ideella organisationer

Marknadsföring i ideella organistioner

Ekonomi och redovising i ideella organisationer

 

Frivilligt arbete (ideellt arbete)

Hur man organiserar frivilligt arbete

Debatt om frivilligt arbete

Staten och det ideella arbetet

 

Folkrörelser

Folkrörelserna och deras betydelse


 

Ideella sektorn

 


Ideella sektorn i Sverige

 

Leopold, Christer (2006), Professionell ideell – Om att verka med ideell logik. Stockholm: Sober Förlag

 

Linderyd, Andreas (2008), Frihet utan oberoende - Civila samhället och relationen till stat och kommun. Stockholm: Sektor 3.

 

Levnadsförhållanden, Rapport nr 98: Föreningslivet i Sverige – Välfärd, Socialt kapital, Demokratiskola (2003). Stockholm: Statistiska centralbyrån

 

Wijkström, Filip & Tommy Lundström (2002), Den ideella sektorn – Organisationerna i det civila samhället. Stockholm: Sober Förlag.

 

Wijkström, Filip & Torbjörn Einarsson (2006), Från nationalstat till näringsliv? Det civila samhällets organisationsliv i förändring. Stockholm:  Handelshögskolan i Stockholm, EFI.

 

Wijkström, Filip & Stefan Einarsson (2004), Foundations in Sweden – Their Scope, Roles and Visions. Stockholm: EFI.

 

Wijkström, Filip (1998), “The Swedish nonprofit sector in international comparison” i  Different Faces of Civil Society. Stockholm: EFI.

 

SOU 2007:66 Rörelser i tiden - Slutbetänkande av Utredningen om den statliga folkrörelsepolitiken i framtiden, Stockholm 2007. Kan laddas ner från Riksdagens hemsida.

 


Ideella sektorn utomlands

 

Salamon, Lester M. & Wojciech Sokolowski (2001), Volunteering in Cross-National Perspective: Evidence From 24 Countries. Working Papers of the Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project.

 

Salamon, Lester M. (1994), “The Rise of the Nonprofit Sector”, Foreign Affairs, Volume 73 No. 4.

 

Anheier, Helmuth K. & Wolfgang Seibel (2001), The nonprofit sector in Germany (Johns Hopkins Nonprofit Sector Series). Manchester University Press, Manchester.

 

Archambault, Edith (1997), The nonprofit sector in France (Johns Hopkins Nonprofit Sector Series). Manchester University Press, Manchester.

 

Sivesind, Karl Henrik, Håkon Lorentzen, Per Selle & Dag Vollebaek (2002), The Voluntary Sector in Norway. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

 

Inger Koch-Nielsen m.fl. (2005), Frivilligt arbejde - Den frivillige indsats i Danmark. Köpenhamn: Socialforskningsinstitutet.  Finns på www.sfi.dk/sw36206.asp

 

Christer Leopold (2006), Professionell ideell – Om att verka med ideell logik. Stockholm: Sober Förlag

 

Hall, Michael H. m.fl. (2005), The Canadian Nonprofit and Voluntary Sector in Comparative Perspective. Toronto: Imagine Canada.

 

Smith, David Horton (2000), Grassroots Associations. Sage Publications, Thousand Oaks.

 


Ideella sektorns betydelse

 

Putnam, Robert D. (1996), Den fungerande demokratin – Medborgarandans rötter i Italien. Stockholm: SNS Förlag.

 


 

 


 Civila samhället


Forskning om civila samhället

 

Putnam, Robert D. (1996), Den fungerande demokratin – Medborgarandans rötter i Italien. Stockholm: SNS Förlag.

 

Putnam, Robert D (2006), Den ensamme bowlaren: Den amerikanska medborgarandans upplösning och förnyelse. Stockholm: SNS Förlag.

 

Svedberg, Lars & Lars Trägårdh (red.) (2006), Det civila samhället som forskningsfält - Nya avhandlingar i ett nytt sekel. Stockholm: Riksbankens Jubileumsfond & Gidlunds Förlag.


Ideella föreningar / stiftelser

 


Föreningsjuridik

 

Hemström, Carl (2007), Organisationernas rättsliga ställning: om ekonomiska och ideella föreningar. Stockholm: Norstedts Juridik AB

 


Hur man leder ideella organisationer

 

Drucker, Peter (1990), Managing the Non-profit Organization. New York: Harper Business.

 

Drucker, Peter  (1993), The Five Most Important Questions You Will Ever Ask About Your Nonprofit Organization (The Drucker Foundation Self-Assessment Tool for Nonprofit Organizations). San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

 

Handy, Charles (1990), Understanding Voluntary Organizations. Penguin Books, London

 

Christer Leopold (2006), Professionell ideell – Om att verka med ideell logik. Stockholm: Sober Förlag

 


Marknadsföring i ideella organisationer

 

Kotler, Philip & Alan Andreasen (1991), Strategic Marketing for Nonprofit Organization. New Jersy: Prentice Hall.

 

Grönroos, Christian (1979), Marknadsföring av tjänster. Stockholm: Akademilitteratur.

 

Shawchuck, Norman m.fl. (1992), Marketing for Congregations. Nashville: Abingdon Press.

 


Ekonomi och redovising i ideella organisationer

 

Gustafson, Agneta (2008), Redovisning och kontroll av ideell verksamhet. Stockholm: Sober Förlag.

 


Verksamhetsutveckling

 

Normann, Richard (1992), Service Management – ledning och strategi i tjänsteproduktion. Malmö: Liber Ekonomi.

 


Frivilligt arbete (ideellt arbete)

 


Hur man organiserar frivilligt arbete

 

Ellis, Susan J (1986, 1990), From the Top Down. Philadelphia: Energize.

 

Christer Leopold (2006), Professionell ideell – Om att verka med ideell logik. Stockholm: Sober Förlag

 


Debatt om frivilligt arbete

 

Nordén, Hans (2006), Fri och villig - om ideellt arbete i värfärdslandet. Stockholm: SKTF och Bokförlaget Premiss.

 


Staten och det ideella arbetet

 

Volunteerism and Legislation – A Guidance Note (2004). Genève: Inter-Parliamentary Union, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies.

 

United Nations, General Assembly, Fifty-sixth session, Agenda item 108, (2001), Resolution adopted by the General Assembly: 56/38 Recommendations on support for volunteering. New York.

 


Folkrörelser


Folkrörelserna och deras betydelse

 

Johansson, Hilding (1993), Folkrörelser, folkstyre, folkhem. Stockholm: Sober Förlag.

 


 

 

 

Återvänd till startsidan      Kontakta oss!                            

 

Voluntarius - Ideella Strategier, Bergsbrunnagatan 1, 753 23 UPPSALA, Sverige. Telefon: 018-10 25 60.  E-post: Klicka för mail till Voluntarius 

 

Information in English

©2009 Voluntarius - Ideella Strategier. Alla rättigheter reserverade.