Voluntarius - Ideella Strategier

Föreningskunskap
Blogg

Föreningens ändamål

 

 

 

Ändamålet – stadgarnas viktigaste paragraf

Ändamålet, i många ideella föreningar idag ganska bortglömt, är stadgarnas viktigaste paragraf, grundvalen för hela föreningen och den blinkande fyr som ska vägleda styrelsens och årsmötets arbete och beslut. Här förklarar vi varför.

Föreningar är organiserat samarbete för ett visst ändamål. Det är för detta ändamål människor gått samman, startat och driver föreningen. Ändamålet är skälet att föreningen finns till.

Ändamålet (eller syftet) återfinns i föreningens ändamålsparagraf, vanligen paragraf två i stadgarna. En ideell förening måste ha ett utsagt ändamål för att juridiskt bli till och för att fortsätta finnas till. Ändamålet är stadgarnas absolut viktigaste paragraf och föreningens viktigaste styrdokument.

Medvetenheten om ändamålets roll och betydelse är tyvärr låg i dagens Föreningssverige. Ändamålet ses mer som en formalitet än som verkligt styrande. Men det är ingen formalitet:

  • Ändamålet definierar föreningen juridiskt, men också praktiskt genom att tala om vad föreningen är till för, vad den vill åstadkomma, dess självpåtagna uppdrag.
  • Ändamålet är en överenskommelse. Det preciserar vad medlemmarna samarbetar om, vad de är överens om att föreningen ska åstadkomma.
  • Ändamålet är en juridisk grundval. Det binder föreningen och dess företrädare vid en uppgift, ett mål och ger därmed ramen för vad den får syssla med. Varken årsmöte eller styrelse har rätt att fatta beslut som går mot ändamålet eller faller utanför dess ramar.
  • Ändamålet sätter gränser. Det styr vad föreningen, dess styrelse, aktiva medlemmar och eventuella anställda ska göra och får göra.
  • Ändamålet är en vägledning. Det hjälper årsmöte och styrelse att hålla rätt kurs.
  • Ändamålet är en utfästelse. Det är föreningens löfte till medlemmarna (och det som lockar dem att bli medlemmar), men också till omvärlden: Det här står vi för, finns till för, ska vi göra!
  • Ändamålet är en specialisering. Det förklarar vad föreningen ska göra och därmed också vad den inte ska göra. Det ger föreningen dess strategiska fokus och begränsar vad den och dess resurser kan användas till.
  • Ändamålet ger föreningen dess profil och gör det möjligt för den att utveckla den kompetens den behöver för att förverkliga det.
  • Ändamålet är den måttstock som föreningens verksamhet och styrelsens och årsmötets beslut och åtgärder ska mätas mot.

Med tanke på dess stora betydelse är det nödvändigt att ändamålet vid föreningsstarten ges rätt innehåll och rätt form.

Det ska på ett kortfattat, tydligt och mobiliserade sätt tala om vad föreningen är till för, alltså vilken medlems- eller samhällsnytta den ska göra. Det ska svara på frågor som: Vad ska föreningen åstadkomma? För vem? Varför? Hur?

För att kunna fungera styrande måste ändamålet vara kortfattat, några få rader bara, lätta att ha i huvudet. Det ska beskriva kärnan i föreningens uppdrag, inte urarta till en lång lista av ”måsten” och aktiviteter.

Ändamålet är inte ett handlingsprogram och är inte tidsbegränsat. Handlingsprogram  komma och gå, men ändamålet ska i princip bestå hela föreningens livstid.

(Försts publicerad 2019-11-01 på Ideella Sektorn: Ändamålet stadgarnas viktigaste paragraf


 

 

 

 

Återvänd till startsidan                          

    

 

Voluntarius - Ideella Strategier.  E-post: Klicka för mail till Voluntarius om annat än föreningsfrågor  

 

© 2021 Voluntarius - Ideella Strategier. Alla rättigheter reserverade.